Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2018

patronus
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]

September 23 2018

1569 d7b5
Reposted fromturquoise turquoise viablocked blocked

September 21 2018

patronus
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viagabrynia gabrynia

September 20 2018

patronus

September 18 2018

patronus
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaitwaspain itwaspain

September 17 2018

patronus
3225 7174
patronus
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą noc.
— Na południe od granicy, na zachód od słońca, Haruki Murakami
Reposted byvalardohaeriscytatygregorczykmparrtyzantitemizeaynisjestemdeszczemkudlatynayantarabluejanehormezaianshawarkoczyoxThe1995patrzpodnogicolorfulaleandermysweethearttalliwantisyoumadameimperfect48hrsbadbloodiammistakelottibluebellliveindarknessbeltanemerkabaevlyncompletelydifferentcalyzezlotaesperanceweruskowatakatambasienkawpuscmniehereyesznikajacreniferowablaugranaaaohmydeerthallie

September 12 2018

patronus
patronus

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viablocked blocked

August 21 2018

patronus

Ona zawsze ma takie spojrzenie, jakby chciała zabić. Dopóki się nie uśmiechnie

— -
Reposted fromnastiez nastiez viapiepszoty piepszoty
patronus
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo vialittlemouse littlemouse

August 18 2018

patronus
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viablocked blocked

August 06 2018

patronus
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMonasi Monasi
patronus
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea vianiewychamowanee niewychamowanee

August 04 2018

patronus
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

August 02 2018

patronus

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaxmissingx xmissingx

July 30 2018

patronus
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahestjapa hestjapa
patronus
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagabrynia gabrynia

July 18 2018

patronus

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viaszarakoszula szarakoszula
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl