Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

patronus
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viablocked blocked

August 06 2018

patronus
6014 2972 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMonasi Monasi
patronus
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea vianiewychamowanee niewychamowanee

August 04 2018

patronus
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

August 02 2018

patronus

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaxmissingx xmissingx

July 30 2018

patronus
8484 2527 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahestjapa hestjapa
patronus
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagabrynia gabrynia

July 18 2018

patronus

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viaszarakoszula szarakoszula
2284 f78f 390

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viazapominanie zapominanie

August 18 2018

patronus
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viablocked blocked

August 06 2018

patronus
6014 2972 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMonasi Monasi
patronus
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea vianiewychamowanee niewychamowanee

August 04 2018

patronus
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

August 02 2018

patronus

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaxmissingx xmissingx

July 30 2018

patronus
8484 2527 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahestjapa hestjapa
patronus
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagabrynia gabrynia

July 18 2018

patronus

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viaszarakoszula szarakoszula

August 02 2018

patronus

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaxmissingx xmissingx

July 30 2018

patronus
8484 2527 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahestjapa hestjapa
patronus
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl