Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

patronus
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viagemmy gemmy

August 25 2017

patronus
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.

August 22 2017

patronus

August 20 2017

patronus
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLew-i-wilk Lew-i-wilk

August 18 2017

patronus
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
patronus

August 16 2017

patronus
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
patronus
Dobrze mieć takich ludzi, z którymi możesz wszystko.
Reposted fromonelovee onelovee viasewinglover sewinglover

August 15 2017

patronus
6896 f4be 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
patronus
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.

August 12 2017

patronus
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.

August 11 2017

patronus
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viablackcat blackcat

August 09 2017

patronus
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.

August 05 2017

patronus

July 28 2017

patronus
Reposted fromworst-case worst-case viaoutline outline

July 25 2017

patronus
patronus

July 19 2017

patronus
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoutline outline

July 18 2017

patronus
patronus
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl