Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

patronus
1710 19ea
Reposted byquotescytatyRuda-Shutymystolensouloutofmyheadbadbloodladylenanotyourstrawberryfemme-fatallonelyheartsclubkeeplookingrzzkropkalekkaprzesadairbjarbirbRedHeadCathrusalkadmiralinvincibleicannotremembersentymentalna

October 11 2017

patronus
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viawithoutend withoutend

October 06 2017

patronus

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted fromoutoflove outoflove viabluejane bluejane
patronus

September 29 2017

patronus
7646 50aa 390
Reposted fromnyaako nyaako viaarwenan1 arwenan1

September 28 2017

patronus
6635 f09f 390
Reposted frommyrla myrla viainsidemysoul insidemysoul
patronus

September 27 2017

patronus
7590 5673 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaitwaspain itwaspain

September 23 2017

patronus
Reposted fromworst-case worst-case

September 17 2017

patronus

September 14 2017

8278 d8a3 390
Reposted fromturquoise turquoise viaoutline outline

ciekawe co ludzie o mnie mysla gdy mnie widza tak przelotnie w autobusie albo na ulicy, czy w ogole cos o mnie mysla

Reposted fromdivi divi viawez-wyjdz wez-wyjdz

September 11 2017

patronus
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety).
— Milan Kundera “Nieznośna lekkość bytu”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabezwladnie bezwladnie
patronus
Reposted fromshakeme shakeme viaworst-case worst-case

September 09 2017

patronus
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaoutline outline
patronus
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko

September 07 2017

patronus

September 05 2017

patronus

September 01 2017

patronus
2544 380b 390
Reposted fromFienrira Fienrira vialesnystworek lesnystworek

August 30 2017

patronus
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viagemmy gemmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl