Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

patronus

September 14 2017

8278 d8a3 390
Reposted fromturquoise turquoise viaoutline outline

ciekawe co ludzie o mnie mysla gdy mnie widza tak przelotnie w autobusie albo na ulicy, czy w ogole cos o mnie mysla

Reposted fromdivi divi viawez-wyjdz wez-wyjdz

September 11 2017

patronus
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety).
— Milan Kundera “Nieznośna lekkość bytu”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabezwladnie bezwladnie
patronus
Reposted fromshakeme shakeme viaworst-case worst-case

September 09 2017

patronus
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaoutline outline
patronus
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko

September 07 2017

patronus

September 05 2017

patronus

September 01 2017

patronus
2544 380b 390
Reposted fromFienrira Fienrira vialesnystworek lesnystworek

August 30 2017

patronus
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viagemmy gemmy

August 25 2017

patronus
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.

August 22 2017

patronus

August 20 2017

patronus
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLew-i-wilk Lew-i-wilk

August 18 2017

patronus
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
patronus

August 16 2017

patronus
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
patronus
Dobrze mieć takich ludzi, z którymi możesz wszystko.
Reposted fromonelovee onelovee viatraampek traampek

August 15 2017

patronus
6896 f4be 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
patronus
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl