Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

patronus

May 26 2017

patronus
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianewlifeloading newlifeloading

May 25 2017

patronus
- Widziałem wczoraj spadającą gwiazdę.  - O co poprosiłeś los?  - O rzecz banalną, niespodziankę, coś, czego się nie spodziewam albo czego w duchu pragnę, co mogło by mnie ucieszyć. - Lubisz niespodzianki ? - Tak i nie pamiętam już, kiedy ktoś mi jakąś sprawił.
— Rozmowa autobusowa z K. - serplesniowy.soup.io

May 24 2017

patronus
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski

May 23 2017

patronus
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaseeyousoon seeyousoon

May 22 2017

patronus
9932 320c 390
Reposted fromwombinka wombinka viala-lu la-lu

May 20 2017

patronus
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci Cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli Twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział, że spotkałeś swoje przeznaczenie.
— Kerrelyn Sparks "Zakazane noce z wampirzycą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamidnightlover midnightlover

May 19 2017

patronus
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaMissMurder MissMurder

May 18 2017

patronus
5737 8641 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagabrynia gabrynia

May 15 2017

May 14 2017

Bałam się bo nie umiałam latać, ale stałeś na dole gotów mnie złapać.
— 13 reasons why (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viablackcat blackcat
patronus
6135 456f 390
Reposted fromfelicka felicka viagabrynia gabrynia
4300 583e 390
Reposted fromidiod idiod viagabrynia gabrynia
patronus
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viadraia draia

May 13 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaMissMurder MissMurder

May 11 2017

May 09 2017

patronus

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viagabrynia gabrynia

May 06 2017

patronus
6528 deeb 390
Reposted fromnyaako nyaako viadraia draia
patronus
7706 636b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafckit fckit

May 05 2017

patronus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl