Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

patronus
3575 9c64 390
Reposted fromluron luron viapierogiruskie pierogiruskie
patronus
8799 a067 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viapierogiruskie pierogiruskie

March 16 2018

patronus
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaWilalena Wilalena

February 26 2018

patronus
2991 ebcb 390
Reposted frommoai moai viaFlowialiusz Flowialiusz
patronus

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaseeyousoon seeyousoon

February 18 2018

patronus
8666 19e3 390
Reposted fromsoulwax soulwax viabluejane bluejane

February 16 2018

patronus
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viaOlsonek Olsonek

February 14 2018

patronus
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
patronus
9080 4571 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viazapominanie zapominanie

February 09 2018

patronus

January 31 2018

patronus

January 27 2018

patronus
4523 e15e 390
Reposted fromFienrira Fienrira viainsidemysoul insidemysoul

January 24 2018

patronus
3521 7179 390
Reposted fromhelven helven viakatalama katalama

January 20 2018

patronus
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.
— Krystyna Siesicka

January 06 2018

patronus
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś,
Wyjść razem lub nie robić nic razem.
— Pezet

January 01 2018

patronus
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viablackcat blackcat

December 30 2017

patronus
3847 9c7d 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viadraia draia

December 24 2017

patronus

December 22 2017

patronus
6635 f09f 390
Reposted frommyrla myrla viainsidemysoul insidemysoul

December 19 2017

patronus
0446 4d0a 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamaruuda maruuda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl