Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

patronus
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś,
Wyjść razem lub nie robić nic razem.
— Pezet

January 01 2018

patronus
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viablackcat blackcat

December 30 2017

patronus
3847 9c7d 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viadraia draia

December 24 2017

patronus

December 22 2017

patronus
6635 f09f 390
Reposted frommyrla myrla viainsidemysoul insidemysoul

December 19 2017

patronus
0446 4d0a 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamaruuda maruuda

December 18 2017

patronus
1463 a5d8 390
Reposted fromsilence89 silence89 viagabrynia gabrynia

December 17 2017

patronus
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell vianot-about-angels98 not-about-angels98

December 16 2017

patronus
1680 2724 390
Reposted frommyrla myrla viazapominanie zapominanie

December 04 2017

patronus
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viagabrynia gabrynia

November 26 2017

patronus
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaseeyousoon seeyousoon

November 25 2017

patronus

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa viaOlsonek Olsonek

November 24 2017

patronus
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.

November 21 2017

patronus
patronus

November 20 2017

patronus
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viafrom-my-soul from-my-soul
patronus
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viayouaresonaive youaresonaive

November 18 2017

patronus

Wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?

patronus

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska

November 12 2017

patronus
8118 780a 390
Reposted from0 0 viainsidemysoul insidemysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl