Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

patronus
patronus

July 19 2017

patronus
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoutline outline

July 18 2017

patronus
patronus
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viayouaresonaive youaresonaive

July 15 2017

patronus
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszarakoszula szarakoszula

July 12 2017

patronus
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
patronus
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromSTYLTE STYLTE viainsidemysoul insidemysoul

July 11 2017

patronus
6892 e7ce 390

July 09 2017

patronus
7989 9699 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viaarwenan1 arwenan1

July 07 2017

patronus
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viala-lu la-lu
patronus
Powiedziałabym co czuję, ale takich rzeczy nie mówi się na głos.
patronus
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać

July 01 2017

patronus

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viaOlsonek Olsonek

June 30 2017

patronus
1576 0441 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline

June 25 2017

patronus
6642 25cd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline

June 24 2017

patronus
5559 05ea 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline

June 23 2017

0186 8142 390
Reposted fromfoxyvoxy foxyvoxy viajudyta judyta
patronus
2148 cc34 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamuviell muviell
9924 fee5 390
Reposted fromsunlight sunlight viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl